rus
Лимож
03:03

Poddon 1200 x 800 , poddon 1200 x 1000

Цена не указана
Destampes Nicolas, director
на Флагма с 14 декабря 2015
Куплю

Dobryj Dien
Proshu Vas prigotovic kommiercheskoje priedlozenie po postavkam sliedujuszczih poddonov:
- poddon 1200 x 800, poroda zagotovki liubaja, 1 sort , IPPC :
Deska1 5 18 90 1200
Deska2 3 18 90 800
Deska3 3 18 90 120
Klocki1 9 75 90 90

- poddon 1200 x 1000, poroda zagotovki liubaja, 1 sort , IPPC :
Deska1 5 18 90 1200
Deska2 3 18 90 1000
Deska3 3 18 90 1200
Klocki1 9 75 90 90
Proshu ukazac cienu poddonov ex works i s postavkoj v PL 62800 Kalisz
Z poważaniem / Best regards / С Уважением
Tomasz Kaźmierczak

Обновлено: 28 сентября 2018, 08:09
просмотров: 259
Похожие объявления
Цена не указана
Destampes Emballages, SA, Лимож
Dobryj Dien Proszu Vas prigotovic kommierczieskoje priedlozenie na...
Цена не указана
Destampes Emballages, SA, Лимож
Dobryj Dień Proszu Vas ukazac cienu na poddon 1200x800 mm, niże...
Цена не указана
Destampes Emballages, SA, Лимож
Dobryj Dien Mogu priedlozic Vam zapros otkrytie sotrudnichiestva po...
Цена не указана
Destampes Emballages, SA, Лимож
Dobryj Dien Proszu Vas prigotovic kommierczieskoje priedlozenie na...
Цена не указана
Destampes Emballages, SA, Лимож
My zaintieriesovany v pokupkie 22 000 szt poddonov 1200x800x157 , doska...
×
×
×
×
×